Условия на ползване

Опитваме се да поддържаме съдържанието на сайта винаги актуално и вярно.
Въпреки това, Вие ползвате цялото съдържание на сайта http://gamaterm.bg/  изцяло на своя отговорност и собствен риск и за собствена сметка.
Екипът на http://gamaterm.bg/ не носи никаква отговорност за нанесени материални или нематериални щети, загуба на време, средства, доходи, данни и пр., предизвикани пряко или косвено, в резултат на ползването или невъзможността за ползване на този сайт.

Запазваме си правото да извършваме промени по сайта или по условията за ползването му, по всяко време и без каквито и да било предизвестия.

Гаматерм ООД запазва  всички права върху авторските материали на сайта. Използването на материалите от сайта .може да стане съгласно законодателство за авторско право и сродните му права, само след изрично писмено разрешение от нас и начин и условия, одобрени от Гаматерм ООД. Ако цитирате материали от нашият сайт, трябва да направите това без модификация на съдържанието и да ни посочите като източник на материала  http://www.gamaremont.com/