За повече информация:

ГАМАТЕРМ ООД
тел.: 0882 285 230
тел.: 02 444 87 78

Професионални термографи

Откриване на теч

Термокамера

Гаматерм ООД Иновативни технологии в отоплението и термографското обследване

( Оценка 4.2 ) от ( 45 отзива )
termografy
otoplenie
Montaji
instalacii
remonti
izolacii

Гаматерм ООД е компания развиваща се в сферата на иновативните технологии и системи за работа в отоплението, ВиК инсталациите, електроинсталаците и термографските обследвания на обекти и системи,  както на жилищни така и на индустриални сгради.

Като основен лидер в бранша Гаматерм ООД е с център на управление град София и представителства в някои по голими градове, като Пловдив, Бургас, Стара Загора, Сливен, Кюстендил, Варна и Габрово.

Компанията инвестира както във новите технологии, така и в обучението на професионални кадри. Фирмените екипи са от професионални и правоспособни електротехници, водопроводчици, заварчици, алпинисти с професионална подготовка за височинна работа и обучени инженери за работа с модерните и нови технологии. Разполагаме с термокамери, ултразвукови преобразуватели и други инструменти взаймствани от откритията на съвременната наука.

Една от основните дейности на Гаматерм ООД е термографското обследване на сгради и системи и тяхното възстановяване, както и подобряването на основните им показатели и намаляването на загубите. Под загуби се разбират освен топлинни така и общо енергийни. Термографията ими широко приложение в електропреносната мрежа, пройзводствените технологии, водни съоръжения и други. С помоща на тази технология може да се откриват дефекти и нередности, т.е. да се прилага за поддръжка на системи в това число електро инсталации, ВиК и отоплителни системи, така и да се откриват вече възникнали повреди, аварии и откриване на скрити течове. Основно приложение намира за термографско обследване на сгради.

Дейности на компанията са и изграждането и на отоплителни инсталации и системи, ремонт на такива, доставка и монтаж на соларни инсталации, направа на топлоизолации на къщи, вили и блокове,изграждане на хидроизолации, монтаж и ремонт на котли с твърдо гориво,котли на газ и ток, монтаж на термопомпи, монтаж на радиатори, доставка и монтаж на електрически бойлери, сервиз на елетродомакински уреди на място, изграждане на газови инсталации, подово отопление на електричество, водно подово отопление, камини с водни ризи, инсталации за пелети.

Техническия персонал на компанията се поддържа в крак с новите открития и приложения в сферата, като се посещават всички семенари, обучения и презентации от компании, учени или фирми производители.

 

Гаматерм ООД разполага със сертификати и разрешителни за професионалната дейност и услуги, които предлага и извършва по заявки на свои клиенти. Разполагаме с обучен и сертифициран персонал и професионална техника и апаратура за качествено изпълнение на поетите зявки.

 

Гаматерм ООД разполага със следните сертификати и разрешителни:

 

  • -За извършване на електроуслуги - сертификат и 4-та група по електробезопасност при работа с електрически съоръжения и топлофикационни централи

 

  • -За работа с газови съоръжения и газови инсталации - сертификат и заповед за монтаж, ремонт и изграждане на газови съоръжения, инсталации и апаратура под налягане, ремонт и еексплоатация на газопреносните съоръжения и уреди на природен газ. Право на работа със всички втечнени въглеводородни газове.

 

сертификат газ

 

  • За безразрушителен котрол на обекти ТТ - сертифакт разрешаващ термографски анализ на сгради, инфрачервена диагностика на обекти от индустрията, производството, входящ контрол и контрол по време на експлоатация,  контрол на обекти, отливки, изковки, заварени съединения, тръби, водопроводи и канали, както и валцувани продукти. Сертифицирани сме в откриване и отстраняване на скрити течове с камера и апаратура.

 

сертификат термография