Намиране на скрити течове - термография на скрит теч

Откриването на скрит теч с невъоръжено око е трудно и невъзможно без специализирана апаратура и техника за откриване на скрити течове. За целта се използва термовизионна камера за откриване на течове. Разбира се, използват се и други уреди като най-широко разпространеният е ултразвуковия преобразувател.  Използването на техника изисква познание и опит с борвенето, както и познания в областта в която ще се прави обследването за скритият теч. Техниката гарантира локализиране на теча и минимално къртене за отстраняването на повредата. Както във всяка страна професионалистити в областта си имат лиценз и организация, която определя правилата, цените и дава сертификатите.  България за съжаление няма такава организация. Въпреки всичко има специализиран сертификационен център даващ документ за завършен курс и правоспособност. 

Разбира се за хора, които не са се занимавали с тези дейност камерата е нещо като фотоапарат или ножица и всеки тръгна да открива течове, да изготвя протоколи. При такива условия възможността за откриване на скритият теч намаля и се свежда до минимум ако нямате опит и не сте запознат с ВиК инсталациите както и естроиството на сградите и самата термографска камера . Ние ще се опитме да обясним как се извършва обследването на скритият теч и с какви апаратури се работи.

  • Гаматерм ООД - гаранция за качество
  • Иновативни методи за намиране на теч
  • Конкурентни цени и високо качество на услугите
откриване на теч с камера flir

Откриване на теч с термокамера без къртене

Преди да започнете обследването вие трябва да замерите влагата в помещението за което се съмнявате, че има наличие на скрит теч било то от сифон, тръба, канал, или водопровод а дори и от тавана, покрив или тераса.

Скрит теч може да има в банята, в кухнята или на терасата и покрива. Уреда с които проврявате влагата се нарича влагомер за строителни материали. Влагомерите са много видове и на нас ни трябва влагомер, които замерва влагата на дълбочина в инертните материали- бетон, фаянс, вар и други.

Влагомери замерващи влагата във въздуха няма да ни свършат работа. На влагомера за инертните материали има скала и опътване. Когато по време на замерванията показанията преминат в червената скала за даденият материал то значи наистина има скрит теч.

Следва преминаване към локализирането и точното му намиране с цел отстраняване на теча. За откриването на теча има редица неща с които трябва да сме наясно. Трябва да открием дали теча е от канал или от водопровод. Различните течове имат различни техники на откриване и се намират с различна апаратура.

Уреди за откриване на скрит теч

Трябва да имаме на разположение ултразвуков преобразувател за установяване на теч от водопровода на студената вода. Необходима ни е термокамера за намиране на теч от водопровода на топлата вода. Теч от тръбите на водопровода се открива по-лесно от скрит теч в канала освен в случайте на много силен и масивен теч от тръбата на канализацията.

За намиране на теч от канализацията е необходим ондоскоп или ондоскопска камера за инспекция на канала от вътре.

Необходимо е също и устроиство наречено термо-влаго камера за бетон. Тази камера ни служи за потвърждение на резултатите от обследването с ондоскопа.

При липса на всички тези уреди и апарати е трудно да откриете скритият теч. Специализираната паратура е първата стъпка към откриването на скритият теч. За съжаление такава апаратура не се открива лесно, не е никак евтина и не се отдава под наем на хора без сертификат. 

Естествено всеки може да си закупи камера от магазина!

Постарахме се да обясним основните стъпки и нужните инструменти и материали за откриването на скрит теч.