Теч между етажите - откриване на теч от съсед

Теч между етажите в дадена сграда се случва при повреда в тръбите на водопровода или канализацията при преминаването им през плочата. Такъв теч между етажите може да се получи и от водосточните тръби при вътрешно разположени водостоци, отводняващи най-вече плоските покриви на високите жилищни сгради. Понякога теч между етажите се появява от стари тръби на парно или тръбите на пожарните хидранти, които в почти всички стари сгради са вградени и зазидани в стените или в ниши и шахти без ревизия.

теч между етажите, откриване на теч
  • Гаматерм ООД - откриване на теч в София
  • Теч от съседи
  • Бързо и качествено обслужване

Теч от горен етаж. Течове между етажите. Теч в баня.

Когато се появи теч от тавана в банята или в друго помещение обикновено се приема, че причината за това е при съседите, живущи над нашето жилище. В голям процент от случаите това наистина се оказва така. Нашият опит и практика обаче говоря, че не всеки теч, проявил се на тавана ни или по стената е теч от горен етаж или теч от съсед.

Общите тръби – водопровода или канализацията на сградата е възможно също да се повредят. За откриване на скрит теч и определяне на точното му място, е необходимо използването на специални методи за откриване на течове.

Ние използваме специална апаратура за откриване на скрити течове без къртене. Целта е максимално точно локализиране на проблема и минимални разходи за неговото отстраняване. Апаратурата, която прилагаме в нашата работа обикновено е  термографска камера или ултразвуков преобразувател. Като в повечето случаи за откриване на течове без къртене предпочитаме да намираме течове с термокамера. За намиране на теч,  проявил се между етажите е нужно да се обследва помещението, в което е видимият теч и евентуално помещението над теча. Подробно се обследват таван, стени, под и всички тръбни комуникации в двете помещения, за да се локализира с точност проблема.

Теч от етажната собственост в София

Когато говорим за теч между етажите, които е от общи тръби това означава, че случая е теч от етажна собственост. Тогава намирането на теча, ремонт на теча и неговото отстраняване се извършва за сметка на цялата сграда, т.е. етажната собственост.

Според законодателството дори и щетите, причинени от теча трябва да се поемат от лицето или организацията причинила теча. Естествено това се решава между собствениците в ЕС, като при разногласие по проблема може да се стигне до съд.

За да се вземе правилно решение е необходимо издаване на констативен протокол или доклад от напревеното теромграфско изпитване. Ако искате да получите такъв е необходимо предварително да ни информирате.

 Доверете се единствено на сертифицирани лица за откриването на скрит теч. Това е гаранция за сериозни познания на техническото лице, извършващо обследването.

Ние сме сертифицирани за откриване на скрити течове без къртене от Център по контрол без разрушаване. Това ни дава право да извършваме качествени термографски анализ и подготваме доклади с резултатите от обследване на теч.