Теч от покрив - откриване

теч от покрив, откриване на теч

Покривите са скатни или плоски /равни/ и в двата случая имаме хидроизолация и хидроизолационна плоскост върху изолацията. Обследването и откриването на скрит теч от покрив е необходимо да се извършват от лице запознато с технологията на изграждане на покривите, а също и на обследвания за теч покрив. Трябват знания за покривните конструкции, материалите, наклоните, калканите, кантовете, керемидите, хидроподложките, начина на събиране и отичане на дъждовната вода, изолациите около коминските тела и воронките, както и не на последно място настройката на апарата за обследване.

Течът от покрив е най-труден за обследване, затова се доверете на професионалисти. Настройката на термокамерата е от огромно значение за гаранцията и достоверността на термографията на покрива и е индивидуална за всеки обект. Откриването на такива течове, освен трудни като техника за обследване са и опасни, поради условията за работа. Изисква се пълно обезопасяване на термографското техническо лице за работа на покрива.

Откриване и отстраняване на покривни течове!

 

  • Теч от покрива - откриване на надземен теч
  • Теч под земята - откриване на подземен теч

Откриване на теч под земята

Когато няма консумация на вода в дадена сграда, а водомера във водомерната шахта отчита количество, то евентуално има наличен теч по трасето между водомера и сградата. В повечето случаи водата трябва да излезе нагоре. Но в случаите на застроени райони обикновено не се случва така, а точно обратното. Водата се поглъща от дренажи или канали. Откриването на скрит теч от водопровод под земя се извършва със земни микрофони и усилватели с ултразвуков трасиращ уред или инфрачервена камера монтирана на безпилотен дрон. В тези случаи се налага обследване от високо.

Ние ви предлагаме откиване на теч в подземен гараж, като в повечето случаи теча е от покрива на гаража. За целта трябва да се извърши подробен термографски анализ, за да се установи произхода на теча.

Опитни термографи за откриване на подземни и надземни течове - Гаматерм ООД