Монтаж на хидрофор в София

монтаж на хидрофор

Инсталация на хидрофорна помпа или монтаж на хидрофор не е толкова проста задача, колкото изглежда преди да се заемете с нея. След избор на хидрофор, за което ви съветваме да се допитате до професионални сервизи за хидрофори е необходимо да закупите всички налични фитинги и преходи за свързване и инсталация на хидрофора.

Инсталация на хидрофор. Свързване на хидрофорна помпа към водопровод

След като имате всичко необходимо се започва свързване на хидрофора към водоизточника. Водоизточника може да е кладенец, водопровод или резервоар за вода. Във всички случай се налага монтаж на възвратен клапан и спирателен кран. При захранване с вода от кладенец е необходим и смукател. Някои системи изискват монтаж на филтър за твърди частици, други не. Затова винаги преди монтаж и инсталация на хидрофор е задължително запознаване с инструкцията за монтаж на хидрофора. След свързването на захранващата вода се премиинава към свързване на изходящата тръба, те да захраним водопровода.

Схема за свързване на хидрофор се избира и изпълнява в зависимост от начина на захранване, видовете на водоизточника и алтернативните начини на водоподаване. При наличие на водопровод е възможно да се изгради байпас и хидрофора да работи само при спадане на налягането, като се захранва от цистерна или хидрофорната помпа да черпи от самият водопровод. При наличие само на кладенец се извършва инсталация на хидрофор по различна схема. Следва обезвъздушаване на хидрофора. Обезвъздушаването се извършва през пробка на самата хиидрофорна помпа.

  • Инсталация на хидрофорна помпа
  • Монтаж и настройка на хидрофор

Монтаж и настройка на пресостат на хидрофор

След като сте изпълнили монтажа на хидрофорната уредба се преминава към настройка на пресостата. Пресостата се настройва различно в зависимост от това дали е механичен или електронен, от дебита и от големината на разширителният съд.

Защита на хидрофор. Управление, автоматика за хидрофор

Защита на хидрофор от работа на сухо се изработва допълнително при липса на такава в самата хиидрофорна уредба. Управлението се извършва изцяло от пресостата и автоматиката на хидрофора.

Сервиз за хидрофори предлага изграждане на хиидрофоорни системи с потопяема помпа.

Монтаж на хидрофорни системи с гаранция. Ремонт на хидрофори. София.

Водоснабдяване с хидрофор – изчисление, изграждане и ремонт на хидрофорни системи и уредби

Винаги преди изграждане на хидрофорна инсталация се извършва оглед за да се определи схемата на хидрофорната система, която ще е най-удачна за конкретните нужди. Може да се извърши свързване на хидрофор към кладенец, свързване на хидрофор към водопровод или свързване на хидрофор към сонда.  Монтаж на хидрофор цена от 168,00 лева.

Имате ли въпроси?

0882285230