Свързване на стълбищен автомат в София

свързване на стълбищен автомат

Всяка сграда има общи части. А всяка обща част на сградите има отделно осветление, което се управлява от стълбищен автомат. Осветлението на общите части се захранва от електромер общи нужди и е самостоятелна електро инсталация от осветителен тип. Свързване на стълбищен автомат е услугата, която ще ви представим по-подробно.

Системата на стълбищното осветление представлява съвкупност от осветителни тела, кабели, електрически връзки и лихт бутони / бутон за стълбищно осветление. Системата се управлява от стълбищен автомат, реле за време и евентуално фотоклетка. Всички стълбищни осветителни инсталации са трижилни или четири жилни и работят на 220 V.

  • Смяна на стълбищен автомат в София
  • Доставка и монтаж на стълбищни автомати

Свързване на стълбищен автомат на ниска цена

Една от основните повреди на стълбищно осветление е „залепнал“ бутон. Бутона за стълбищното осветление не е електрически ключ, а само за момент докато е натиснат затваря веригата. Често повредата в стълбищният ключ е механична, като понякога залепва и контактната пъпка.

Друга често срещана повреда е повреден стълбищен автомат или релето за време.

Релето за време се поврежда от претоварване, дълга експлоатация или късо съединение по веригата. Във всички случай на повреда стълбищният автомат се сменя с нов. Смяната на стълбищен автомат не е сложна, ако се знае схемата на стълбищната електрическа инсталация. Отделно за свързване на стълбищен автомат е нужно да се разчете схемата на самият апарат, всеки производител си има различно местоположение на входа и изхода, като се означават съответно със съответните знаци.

В краен случай при подмяна на автомата се налага използването на измервателен уред за да се проследят правилно изводите на автомата и на електрическата верига, в противен случай може да увредите вашият нов стълбищен автомат. Ремонта на стълбищно осветление и най-вече свързването на стълбищен автомат изисква умения и знания по схемите на стълбищното осветление. Тези умения са в компетенциите на нашите опитни специалисти

За заявки на техническо лице на посочените телефони.

За допълнителна информация може да се свържете с нас на 0882 285 230

Имате ли въпроси?

0882285230