Теч между етажите

( Оценка 4.8 ) от ( 8 отзива )

теч между етажите

Откриване на течове в София - с термокамера, без къртене

Теч между етажите в дадена сграда се случва при повреда в тръбите на водопровода или канализацията при преминаването им през плочата. Такъв теч между етажите може да се получи и от водосточните тръби при вътрешно разположени водостоци, отводняващи най-вече плоските покриви на високите жилищни сгради. Понякога теч между етажите се появява от стари тръби на парно или тръбите на пожарните хидранти, които в почти всички стари сгради са вградени и зазидани в стените или в ниши и шахти без ревизия.

Теч от горен етаж. Течове между етажите. Теч в баня. Откриване на течове без къртене

Когато се появи теч от тавана в банята или в друго помещение обикновено се приема, че причината за това е при съседите, живущи над нашето жилище. В голям процент от случаите това наистина се оказва така. Нашият опит и практика обаче говоря, че не всеки теч, проявил се на тавана ни или по стената е теч от горен етаж или теч от съсед.

Общите тръби - водопровода или канализацията на сградата е възможно също да се повредят. За откриване на скрит теч и определяне на точното му място, е необходимо използването на специални методи за откриване на течове.

Ние използваме специална апаратура за откриване на скрити течове без къртене. Целта е максимално точно локализиране на проблема и минимални разходи за неговото отстраняване. Апаратурата, която прилагаме в нашата работа обикновено е  термографска камера или ултразвуков преобразувател. Като в повечето случаи за откриване на течове без къртене предпочитаме да намираме течове с термокамера. За намиране на теч,  проявил се между етажите е нужно да се обследва помещението, в което е видимият теч и евентуално помещението над теча. Подробно се обследват таван, стени, под и всички тръбни комуникации в двете помещения, за да се локализира с точност проблема.

Теч от етажната собственост

Когато говорим за теч между етажите, които е от общи тръби това означава, че случая е теч от етажна собственост. Тогава намирането на теча, ремонт на теча и неговото отстраняване се извършва за сметка на цялата сграда, т.е. етажната собственост.

Според законодателството дори и щетите, причинени от теча трябва да се поемат от лицето или организацията причинила теча. Естествено това се решава между собствениците в ЕС, като при разногласие по проблема може да се стигне до съд.

За да се вземе правилно решение е необходимо издаване на констативен протокол или доклад от напревеното теромграфско изпитване. Ако искате да получите такъв е необходимо предварително да ни информирате.

Ние сме сертифицирани за откриване на скрити течове без къртене от Център по контрол без разрушаване. Това ни дава право да извършваме качествени термографски анализ и подготваме доклади с резултатите от обследване на теч. Доверете се единствено на сертифицирани лица за откриването на скрит теч. Това е гаранция за сериозни познания на техническото лице, извършващо обследването.